Skip to main content.

medical services

Picture of Luanne Rife
Ballad Health in October stopped performing surgeries at a Norton hospital, but it is unclear if and when patients or state regulators were notified.
Picture of Trangdai Glassey-Tranguyen

TRỌNG TÂM 2012: GIẢI PHẪU CHỈNH HÌNH SAP-VN là một cái tên thân thuộc đối với nhiều tâm hồn dấn thân và những tấm lòng quảng đại tại Quận Cam và Hoa Kỳ. Với logo Thập Tự Xanh, Hội SAP-VN đã thực hiện hàng trăm dự án và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhau, xoay quanh mục đích giúp đỡ những mảnh đời cùng khổ ở Việt Nam. Từ năm 1992, Hội đã thực hiện những Chương Trình Y-Nha Miễn Phí Di Động trên toàn Việt Nam, xây dựng các trường Mẫu Giáo và Tiểu Học, lập ra chương trình ẩm thực miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cứu trợ nạn nhân thiên tai, giải phẫu sứt môi hay sứt mũi cho trẻ em, giải phẫu mắt cườm cho người già, và rất nhiều những chương trình bất vụ lợi khác. Tuy SAP-VN phục vụ đồng bào nghèo và khuyết tật trong nhiều lãnh vực y tế, nhưng năm nay, Hội chú tâm vào một mục tiêu chính: thực hiện 600 ca chỉnh hình hằng năm. Do đó, đêm dạ tiệc gây quỹ thường niên sẽ chỉ nhằm vào mục tiêu này. Từ năm 1993 đến nay, SAP-VN đã thực hiện tổng cộng 6,870 ca chỉnh hình, đưa ngần ấy trẻ em và gia đình của họ vào một đời sống mới, một cơ hội để cất bước.

Picture of Admin User

St. Joseph Health System (SJHS) is an integrated health care delivery system providing a broad range of medical services. The system is organized into three regions -- Northern Californa, Southern California, and West Texas/Eastern New Mexico -- and consists of 14 acute care hospitals, as well as home health agencies, hospice care, outpatient services, skilled nursing facilities, community clinics and physician organizations. SJHS has established a "continuum of care" -- that is, a system that links and coordinates an entire spectrum of health services.

Announcements

As public health officials like to say, "COVID-19 isn't done with us." And journalists know that we're not done with COVID-19. Apply now for five days of stimulating discussions on the pandemic's disproportionate impact on people of color -- plus reporting and engagement grants of $2k-$10k and five months of mentoring while you work on an ambitious project.

Are you passionate about helping journalists understand and illuminate the social factors that contribute to health and health disparities at a time when COVID-19 has highlighted the costs of such inequities? Looking to play a big role in shaping journalism today in the United States? The USC Center for Health Journalism seeks an enterprising and experienced journalism leader for our new position of “Manager of Projects.” 

 

CONNECT WITH THE COMMUNITY

Follow Us

Facebook


Twitter

CHJ Icon
ReportingHealth