Skip to main content.

medical services

Picture of Letitia Stein
A major new investigation details how nursing homes failed during COVID-19.
Picture of Luanne Rife
Ballad Health in October stopped performing surgeries at a Norton hospital, but it is unclear if and when patients or state regulators were notified.
Picture of Trangdai Glassey-Tranguyen

TRỌNG TÂM 2012: GIẢI PHẪU CHỈNH HÌNH SAP-VN là một cái tên thân thuộc đối với nhiều tâm hồn dấn thân và những tấm lòng quảng đại tại Quận Cam và Hoa Kỳ. Với logo Thập Tự Xanh, Hội SAP-VN đã thực hiện hàng trăm dự án và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhau, xoay quanh mục đích giúp đỡ những mảnh đời cùng khổ ở Việt Nam. Từ năm 1992, Hội đã thực hiện những Chương Trình Y-Nha Miễn Phí Di Động trên toàn Việt Nam, xây dựng các trường Mẫu Giáo và Tiểu Học, lập ra chương trình ẩm thực miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cứu trợ nạn nhân thiên tai, giải phẫu sứt môi hay sứt mũi cho trẻ em, giải phẫu mắt cườm cho người già, và rất nhiều những chương trình bất vụ lợi khác. Tuy SAP-VN phục vụ đồng bào nghèo và khuyết tật trong nhiều lãnh vực y tế, nhưng năm nay, Hội chú tâm vào một mục tiêu chính: thực hiện 600 ca chỉnh hình hằng năm. Do đó, đêm dạ tiệc gây quỹ thường niên sẽ chỉ nhằm vào mục tiêu này. Từ năm 1993 đến nay, SAP-VN đã thực hiện tổng cộng 6,870 ca chỉnh hình, đưa ngần ấy trẻ em và gia đình của họ vào một đời sống mới, một cơ hội để cất bước.

Picture of Admin User

St. Joseph Health System (SJHS) is an integrated health care delivery system providing a broad range of medical services. The system is organized into three regions -- Northern Californa, Southern California, and West Texas/Eastern New Mexico -- and consists of 14 acute care hospitals, as well as home health agencies, hospice care, outpatient services, skilled nursing facilities, community clinics and physician organizations. SJHS has established a "continuum of care" -- that is, a system that links and coordinates an entire spectrum of health services.

Announcements

The nation’s overdose epidemic has entered a devastating new phase. Drugs laced with fentanyl and even more poisonous synthetics have flooded the streets, as the crisis spreads well beyond the rural, largely white communities that initially drew attention. The death rate is escalating twice as fast among Black people than among white people. This webinar will give journalists deep insights, fresh story ideas and practical tips for covering an epidemic that killed more than 107,000 people in the U.S. last year. Sign-up here!

CONNECT WITH THE COMMUNITY

Follow Us

Facebook


Twitter

CHJ Icon
ReportingHealth