Skip to main content.

Trangdai Glassey-Tranguyen's Blog

Since 1976 till today, each April brings a time of reflecting, commemorating, and preserving a... more »
posted 05/31/12
Thank you for revisiting my blog. I am excited to be waltzing into the writing/editing/publishing... more »
posted 03/21/12
This story resonates with almost everyone, since it deals with war experiences, imprisonment,... more »
posted 02/29/12

Trangdai Glassey-Tranguyen's Latest Comments

Posted by Trangdai | Friday, 2012-03-02, 08:48
Hooray on green reporting, Gloria! Many thanks!
Posted by Trangdai | Monday, 2012-02-27, 11:03
Great story, Katherine! Congrats
Posted by Trangdai | Wednesday, 2012-02-08, 13:47
"defamation suits against patients who post legitimate critiques of medical services are a threat...

Trangdai Glassey-Tranguyen's Work

For months, Thuy Thanh Nguyen could not sleep. The refugee from the Vietnam War and a communist gulag would cry for hours, snap at her husband and children, and throw things at them.

TRỌNG TÂM 2012: GIẢI PHẪU CHỈNH HÌNH SAP-VN là một cái tên thân thuộc đối với nhiều tâm hồn dấn thân và những tấm lòng quảng đại tại Quận Cam và Hoa Kỳ. Với logo Thập Tự Xanh, Hội SAP-VN đã thực hiện hàng trăm dự án và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhau, xoay quanh mục đích giúp đỡ những mảnh đời cùng khổ ở Việt Nam. Từ năm 1992, Hội đã thực hiện những Chương Trình Y-Nha Miễn Phí Di Động trên toàn Việt Nam, xây dựng các trường Mẫu Giáo và Tiểu Học, lập ra chương trình ẩm thực miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cứu trợ nạn nhân thiên tai, giải phẫu sứt môi hay sứt mũi cho trẻ em, giải phẫu mắt cườm cho người già, và rất nhiều những chương trình bất vụ lợi khác. Tuy SAP-VN phục vụ đồng bào nghèo và khuyết tật trong nhiều lãnh vực y tế, nhưng năm nay, Hội chú tâm vào một mục tiêu chính: thực hiện 600 ca chỉnh hình hằng năm. Do đó, đêm dạ tiệc gây quỹ thường niên sẽ chỉ nhằm vào mục tiêu này. Từ năm 1993 đến nay, SAP-VN đã thực hiện tổng cộng 6,870 ca chỉnh hình, đưa ngần ấy trẻ em và gia đình của họ vào một đời sống mới, một cơ hội để cất bước.

tứ chi em đã bất đồng ngôn ngữ/ cuộc đời em vẫn bất toại, lết la/ nỗi tủi hờn ngày đêm mọc trên tóc/ xõa trên em một căn cước bên lề